Førtito er stengt på grunn av brann, henvendelser kan sendes til post@fortito.no